HONG HE HONG JIA QUAN - ŠKOLA ČÍNSKÉHO KUNG FU

SANDA

neboli novodobý název San Shou, znamená doslova v pÅ™ekladu  volnost rukou (nevázanÄ› daným souborem technik) a jedná se o využití veškerých znalostí technik bojových umÄ›ní jedince v praktickém plnokontaktním boji. Sanda je  pravidly Å™ízený boj mezi dvÄ›ma bojovníky ve stejné váhové kategorii a je Å™ízen rozhodčími. Zápas se odehrává na platformÄ› "Lei Tai" (boxerský ring bez provazů), kdy soupeÅ™i jsou chránÄ›ni povinnými chrániči.  Zápas trvá 2x dvÄ› minuty čistého času a mezi koly je 1 minutová pÅ™estávka. V roce 1997 se stalo Sanda i profesionálním sportem, kdy  bojovníci používají jen základní chrániče (rukavice, suspenzor a chránič zubů) a zápasy se odehrávají v boxerském ringu.

Rozdíl mezi Sanda a ostatními plnokontaktními (full contact) sporty, jako napÅ™íklad  kickbox,  je, že pravidla Sanda umožňují používat techniky, které jsou jinde nepovolené. Ke klasickým technikám jako jsou údery a kopy je Sanda obohacené o úchopy, hody, svrhy z platformy a páky na klouby. Tyto techniky dodávají  zápasu Sanda pestrost, náboj a pÅ™iblížení se reálnému boji. SamozÅ™ejmÄ› tak jako jiné kontaktní zápasy i Sanda má svá pravidla, mezi které patÅ™í povolené a nepovolené techniky a místa zásahu soupeÅ™e. Pravidla jsou ve všech zemích v základech stejná, jen jsou nepatrnÄ› zmÄ›nÄ›ná dle možností federace zemÄ›, kde se soutěž poÅ™ádá. Jako nejvÄ›tší a nejrozšíÅ™enÄ›jší je čínská federace IWUF (International Wushu Federation), která vydala pravidla, podle který se v nynÄ›jší dobÄ› s drobnou úpravou Å™ídí i pravidla federace  Wu shu v ÄŒeské republice. Jako další zástupci jsou Kuoshu federace I.C.K.F (International chinese kuoshu federation), kterou se Å™ídí soutěže na Taiwanu i po celém svÄ›tÄ›.

V počátcích dvacátého století Sanda nemÄ›lo žádná pravidla a proto mnohdy zápasy skončili těžkým zranÄ›ním či dokonce smrtí. První oficiální pravidla a tudíž i zmÄ›ny v samotném poÅ™ádání soutěží byly  v roce 1960. Tehdejší mistÅ™i založili pravidla, kterými byla zaručena bezpečnost soutěžících, a na kterých byl postaven pevný Å™ád soutěží. Od roku 1991, kdy byl poÅ™ádán první mezinárodní svÄ›tový šampionát,  je Sanda pravidelnÄ› nedílnou součástí  Äeských i celosvÄ›tových soutěží, jejíž účastníci vstupují na platformu porovnat své  zkušenosti s druhými.

© 2011 designed by Jan Klášterka