HONG HE HONG JIA QUAN - ŠKOLA ČÍNSKÉHO KUNG FU

Osobnosti

Mistr Lee Quan Fu

známý též jako Lee Shao Hong se narodil 3. dubna 1962 v okrese Tainan na Taiwanu. Narodil se jako velmi slabé dítÄ› a rodiče i místní doktor si mysleli, že nepÅ™ežije. Jeho matka s ním obcházela kláštery ve snaze vyhledat pomoc, ažLee Quan Fu jeden místní mnich jí Å™ekl, že by mÄ›l syn v mládí trénovat bojové umÄ›ní, aby si posílil organismus a upevnil zdraví. Poté začal malý Lee Quan Fu nabírat na váze a vyrostl ve zdravé dítÄ›.

     Lee Quan Fu začal oficiálnÄ› s výukou bojového umÄ›ní ve svých 12 letech. Jeho učitelem se stal mistr stylu Bai He Quan (styl Bílého jeÅ™ába) Tai Zhu, který pocházel z Tang Shan v provincii He Bei v ÄŒínÄ› a byl znám v mnoha mÄ›stech na Taiwanu, kde žil.

     U tohoto mistra trénoval do ukončení stÅ™ední školy. Jak sám mnohokrát uvedl, že ačkoliv volba stylu Bai He Quan pod vedením mistra Tai Zhu nebyla zrovna nejšÅ¥astnÄ›jší, dala mu dobrý pÅ™ehled a porozumÄ›ní technikám kung fu, což mu pomohlo pozdÄ›ji pÅ™i výuce stylu Hong Jia Quan. KromÄ› výuky Bai Hua Quan se okrajovÄ› vÄ›noval také výuce stylů Wing Chun, Xing Yi a Bagua.

     Když bylo Lee Quan Fu 21 let vstoupil do armády na Taiwanu a po 3 mÄ›sících intenzivní výuky zápasu byl jako nejlepší vybrán a jmenován instruktorem speciálního námoÅ™ního týmu, kde učil techniky Chin-na a Shuai Jiao po dobu dalších dvou let. Ve vÄ›ku 24 let se stal oficiálním trenérem speciálních námoÅ™ních jednotek v ÄŒínské republice na Taiwanu. Po odchodu z armády začal trénovat styl Hong Jia Quan pod vedením mistra You Shao Nan. Pro své schopnosti tvrdÄ› trénovat, rychle se učit a pro svou oddanost jej za svého žáka pÅ™ijmul velmistr Zhan Ke Zhi a stal se spolužákem jeho dosavadního mistra You Shao Nan. V roce 1986 byl Lee Quan Fu oficiálnÄ› jmenován velmistrem Zhan Ke Zhi pokračovatelem 9. generace stylu Hong Jia Quan.

     Mistr Lee Quan Fu se zúčastnil v letech 1986, 1987 a 1988 svÄ›tového šampionátu Kuoshu na Taiwanu a získal první místa ve všech soutěžních disciplínách - ručních formách, formách se zbraní a ve volném zápase a získal ocenÄ›ní Quan Guan. Po 3 letech sbírání zkušeností na soutěžích si v roce 1991 otevÅ™el vlastní školu tradičního čínského Wu Shu na jihozápadu Taiwanu v Kaohsiungu, kde působí dodnes. V roce 1995 získal Lee Quan Fu licenci rozhodčího a tentýž rok byl pÅ™izván jako hlavní rozhodčí na svÄ›tový šampionát v Kuoshu.

     Dnes vyučuje mistr Lee Quan Fu nejenom pÅ™i každodenním tréninku žáky ve své škole, ale vede i výuku studentů na základních, nižších i vyšších stÅ™edních školách na jihu Taiwanu s cílem ovlivnit co nejvíce mladých lidí a získat popularitu bojového umÄ›ní stylu Hong Jia Quan.

 

Velmistr Zhan Ke Zhi

Zhan Ke Zhi

     je jedním z nejuznávanÄ›jších žijících mistrů, pokračovatel 8. generace stylu Hong Jia Quan a žák generála a mistra Lin Jia Guna, který je žákem mistra Huang Fei Honga.  Jako učitel působil v Hong Kongu a Japonsku.

     MomentálnÄ› vyučuje styl Hong Jia Quan v Taipei na Taiwanu a také vyučuje i studenty z celého svÄ›ta jako napÅ™. z Francie, NÄ›mecka, USA a v další zemích ...

 

 

Linie mistrů Hong Jia Quan

linie mistrů HJQ     Zakladatelem stylu  HONG JIA QUAN  byl  Hong Xi Guan (洪熙官) - v kantonštinÄ› Hung Hei Gun, podle kterého také tento styl nese jméno - v pÅ™ekladu "pÄ›st rodiny Hong". Podle legendy byl Hong Xi Guan žákem jednoho z pÄ›ti starších mistrů jižního kláštera Shaolin, který se jmenoval Zhi Shan Chan She (至善禪師) v kantonštinÄ› Jee Sin Sim See,  známý i jako Jee Sin. PůvodnÄ› byl Hong Xi Guan obchodníkem s čajem, ale poté co se pohádal s Qingskými úÅ™edníky, dostal se v nemilost. ÚtočištÄ› našel právÄ› v klášteÅ™e Shaolin, který se stal útočištÄ›m odpůrců dynastie Qing,  kde se začal učit kung fu.  Po nÄ›kolika letech cvičení se stal jedním z deseti nejlepších studentů. V roce 1644 Qingská armáda vypálila klášter Shaolin a mnichy začala pronásledovat mimo jiné i proto, že bylo kung fu zakázané. Hong na svých cestách potkal Wong Wing Chuna, od kterého se naučil jemnou techniku jeÅ™ába, aby tak vyrovnal tvrdý styl tygra. Po skončení zákazu si Hong Xi Guan otevÅ™el školu pod názvem Hung Gar Kuen (v kantonštinÄ›). Jeho styl se brzy zaÅ™adil mezi 10 nejlepších stylů provincie Guangdong. Hong Xi Guan byl také jedním z pÅ™edních členů tajného anti-Qingského odboje, který se jmenoval Hong Men (洪门). Sdružení Hong Men existuje dodnes a  mistr Zhang Ke Zhi i mistr Lee Quan Fu jsou platnými členy.

     Hong Xi Guan začal učit svého syna Hong Wen Dinga (洪熙官), který byl pozdÄ›ji provincii znám svou nezlomnou vůlí  a "železnou pÄ›stí".

     Mezi nejznámÄ›jší pÅ™edstavitele stylu Hong Jia Quan patÅ™í bezesporu Huang Fei Hong (黃飛鴻) v kantonštinÄ› Wong Fei Hung. Byl nejenom proslulým bojovníkem, ale i výborným lékaÅ™em tradiční čínské medicíny. Huang Fei Hong mÄ›l mnoho žáků a byl nejznámÄ›jším pÅ™edstavitelem stylu Hong Jia Quan, jelikož natočil mnoho seriálů a filmů, kde byl hlavním i vedlejším pÅ™edstavitelem.

     Mezi jeho nejznámÄ›jší studenty patÅ™í bezpochyby Lam Sai Wing a Lin Jia Kun (林家坤), který po pÅ™evzetí moci v ÄŒínÄ› Mao Ze Dongem odešel na Taiwan. Lin Jia Kun byl jedním z generálů vojska spÅ™íznÄ›ného s Kuonmintangem.

     Lin Jia Kunovým žákem byl dodnes žijící velmistr Zhang Ke Zhi (張克治), který se u mistra Lin Jia Kuna učil již pÅ™ed odchodem z Hong Kongu na Taiwan. Velmistr Zhang Ke Zhi má mnoho žáků po celém svÄ›tÄ› napÅ™. ve Francii, NÄ›mecku, Itálii a samozÅ™ejmÄ› i na Taiwanu. V současné dobÄ› vyučuje Hong Jia Quan v Taipei, hlavním mÄ›stÄ› Taiwanu.

     Mezi nejlepší žáky Zhan Ke Zhi patÅ™í  Lee Quan Fu.

© 2011 designed by Jan Klášterka